Vælg den rette elektriker eller installatør, når boligen skal renoveres

04 februar 2021 astrid_pedersen

Har du netop erhvervet dig en ny ejerbolig, og vil du gerne sætte den grundigt i stand inden du flytter ind? Så bør du fra begyndelsen gøre dig klart, hvilke opgaver der skal løses. Er bygningen af ældre dato er der måske temmelig meget som skal fikses.

Mange gamle huse er for eksempel forsynet med elektriske installationer som ikke helt modsvarer nutidige krav. Dette kan føre til irritations momenter så som sikringer som konstant springer på grund af overbelastning. Men de gamle, slidte installationer kan også udgøre en potentiel fare. Og derfor bør du medtage renovering og modernisering af el installationerne inden du påbegynder din indflytning.

Hvem kan hjælpe mig med el installationerne i min nye bolig?

Hvis du selv ejer din bolig er du også selv ansvarlig for de elektriske installationer heri. Derfor er det også dig selv oms skal forestå kontakten til en autoriseret elektriker eller el installatør som kan hjælpe dig med at skifte de gamle installationer ud. En elektriker eller en installatør vil være i besiddelse af det rette know how til at kunne udføre dette stykke arbejde. Og hvad der er endnu mere vigtigt er at vedkommende vil have den påkrævede autorisation hertil.

Det forholder sig nemlig sådan at alt hvad der vedrører de faste el installationer i boligen sorterer under en autoriseret elektriker. Det er strengt forbudt for dig selv at rode med kabler, el tavler og lignende. Du må selvfølgelig gerne selv skifte en pære, eller udskifte en sprunget sikring. Men alt andet bør du altså lade elektrikeren om.

Hvor finder jeg en kompetent elektriker i Horsens?

Hvis din nye bolig er beliggende i Horsens eller omegn kan du med fordel benytte Norup El-teknik som din elektriker i forbindelse med din renovering. Du kan læse mere om Norup El-teknik på virksomhedens hjemmeside norup-el.dk.