Skal du have hjælp til brøndboring?

08 november 2021 Steffen Hansen

advertorial

Der kommer mange vigtige overvejelser og beslutninger i forbindelse med, at du skal have en brønd i din have. Du kan ikke selv få lavet en brønd, uden at få professionelt hjælp. Det kræver nemlig en del udstyr og ekspertise indenfor området, for at kunne udføre denne type af boring.

Læs med her, hvordan du får planlagt brøndboringen og hvordan du finder professionelle, der kan få lavet en brøndboring for dig. 

 

 

 

1. Hvor skal din brønd være?

En af de første beslutninger, du skal træffe, er hvor du vil have en brønd på din ejendom. Hvis der er nogen restriktioner, er det bedst at drøfte dette med en boreekspert. De vil gøre deres bedste for at imødekomme dine behov inden for rimelighedens grænser. Det er generelt bedre for begge parter at have en åben kommunikation fra start af. Et ideelt sted for en brønd er i et område, hvor du nemt kan skjule den. Træer og buske er et godt dække, fordi de er med til at give brønden et naturligt udseende.

 

2. Hvordan skal din brønd anlægges?

Udlægningen af din brønd er også noget, der kræver en vis planlægning og diskussion med boreprofessionelle. Størrelsen og indretningen af din brønden kan påvirke omkostningerne og tiden for boringen, så det er vigtigt at drøfte alle beslutninger på forhånd. En brønd, der er for dyb eller ligger på et sted, der er svært tilgængeligt, vil være dyrere og tage længere tid at bore. Du bør også være opmærksom på, hvilken type pumpe du ønsker i bunden af din brønd.

 

3. Kontakt professionelle

Der findes professionelle, der kan udføre brøndboringer for dig. Det kræver som nævnt tidligere en vis ekspertise og viden for at kunne bore en brønd. Det skal gøres i overensstemmelse med loven, så det ikke kommer til at ske forureninger i grundvandet. Vi kan anbefale, at du kontakter A.Højfeldt, hvis du skal have udført brøndboring. Her er du garanteret professionelt arbejde, der kan komme i mål med dine ønsker.