Professionel assistance ved rydning af dødsbo

29 marts 2020 astrid_pedersen

Som tæt pårørende til en nyligt afdød slægtning eller en kær ven kan du risikere at stå med ansvaret for salg eller bortskaffelse af den afdødes jordiske gods – det såkaldte dødsbo. Og her kan det godt betale sig at tilkalde professionel hjælp.

Hvordan foregår rydning af dødsbo?

Når du vælger at overlade opgaven med rydning af dødsbo til en professionel marskandiser, er du selv inde over hele processen – eller dele heraf – såfremt du selv ønsker det. Din marskandiser vil være din hjælpende hånd under gennemgangen af dødsboet. Han eller hun hjælper dig med at gennemgå diverse effekter og foretage den opmærkning, som skal vise hvilke effekter der skal med dig hjem, hvilke der skal til opbevaring, hvilke der skal sælges eller doneres til velgørende formål, og hvilke der skal bortskaffes via genbrugspladsen.

Hernæst udfærdiges en dødsbo kontrakt, i hvilke de nøjagtige forhold omkring rydningen specificeres. Du og marskandiseren aftaler en pris for rydning af dødsbo, som kan inkludere marskandiserens opkøb af visse effekter – eller af hele dødsboet, hvis dette ønskes.

Under selve rydningen af dødsboet kan du forvente, at din marskandiser optræder med diskretion og respekt over for såvel dig selv og andre efterlevende som over for den afdødes efterladte møbler og øvrigt indbo. Du bør altid vælge en marskandiser, som er autoriseret til håndtering af dødsbo. På den måde er du garanteret, at marskandiseren overholder diverse professionelle og etiske standarder i forbindelse hermed.

Lad Marskandiseren i Store Kongensgade varetage rydning af dødsbo

Blandt denne gruppe af marskandisere finder du Marskandiseren i Store Kongensgade – en af de mest kendte og vel renommerede marskandisere i København, når det handler om rydning af dødsbo. Hos Marskandiseren i Store Kongensgade er du sikret en professionel behandling og en fair pris på rydning af dødsbo. Du kan læse mere om rydning af dødsbo på dødsbo-rydning.dk