Hvad laver en psykolog?

04 maj 2020 astrid_pedersen

En privat praktiserende psykolog udfører først og fremmest terapeutiske behandlinger, baseret på samtale og dialog. De fleste psykologer anvender en model, som kaldes kognitiv terapi, og som giver klienterne mulighed for på egen hånd at arbejde med deres individuelle problematikker under vejledning fra psykologen. Denne metode er særdeles effektiv, når det handler om at afdække de mekanismer som ligger til grund for lidelser som for eksempel angst eller depression.

Parterapi hos psykologen

Mange psykologer tilbyder, foruden indviduel behandling, også parterapi. Parterapi er en særlig disciplin inden for psykolog behandling, som går ud på at anskue parforholdet som den primære patient i stedet for at sætte individerne, som udgør forholdet, først.

Under parterapi vil en psykolog selvfølgelig henvende sig til de enkelte parter, men det er forholdet, som er i brændpunktet. Målet med parterapi er at styrke såvel kommunikationen som sammenhængskraften i parforholdet. Dette gælder uanset om parrets mål er et styrket fortsat forhold, eller om det er at komme ud af forholdet med værdigheden og integriteten i behold.

Således kan parterapi også bruges i forbindelse med eksempelvis skilsmisse eller samlivs ophør for at sikre at partner skilles på gode betingelser og med venskabet i behold. Dette er i særdeleshed vigtigt, hvis der er børn inde i billedet.

Selvudvikling med hjælp fra en psykolog

Man behøver ikke at være syg eller føle sig angst eller stresset for at kunne have glæde af hjælp fra en dygtig psykolog. Mange mennesker bruger deres psykolog som sparring partner i forbindelse med selvudviklings projekter – for eksempel for at opnå en højere grad af selvværd, eller for at bryde med negative tanke- og handle mønstre, som måske er grundlagt tidligt i livet. Med hjælp fra en psykolog kan du lære at blive bedre til at mestre tilværelsen, og til at finde dine egne indre ressourcer frem til dette formål.

Du kan finde en autoriseret psykolog i århus hos aarhus-psykolog.dk