Hvad er en landinspektør?

14 maj 2020 astrid_pedersen

En landinspektør – også kaldet en cand.geom. – er en person som har gennemført den fem årige uddannelse i landinspektør videnskab ved Aalborg Universitet. En landinspektørs typiske arbejdsområder ligger inden for ejendoms ret og rådgivning herom, planlægning (her under byplanlægning), areal forvaltning, geografiske informations systemer (GIS) samt de typiske landmåler opgaver opmåling og kortlægning.

En beskikket landinspektør har i henhold til loven om udstykning eneret på udførelse af såkaldt matrikulært arbejde. Til denne kategori hører blandt andet udstykning (for eksempel af grund arealer og parceller eller andre områder til bebyggelse) og ændring af skel mellem ejendomme.

For at opnå en sådan beskikkelse skal man som landinspektør være i besiddelse af oven for beskrevne uddannelse samt minimum tre års praktisk erfaring. Det er boligministren som står for udstedelse af beskikkelse og autorisation.

Hvad laver en landinspektør?

Blandt landinspektørens fremmeste opgaver er kommunikation og forhandling samt navigation mellem mange myndigheder. Det er således nødvendigt for en landinspektør at besidde visse kommunikative og diplomatiske færdigheder for at kunne skabe løsninger, som rammer plet juridisk såvel som økonomisk.

En dygtig landinspektør vil mestre de nyeste teknologier i forbindelse med opmåling og data behandling samt kortlægning og formidling af kort og geo data.

Det er vigtigt, at en landinspektør er skarp på især formidlings delen, da han eller hun skal kunne visualisere løsninger for kunder, partnere og andre interessenter, for eksempel offentlige myndigheder og godkendelses instanser. En landinspektør vil være i stand til at gennemskue den kompleksitet, som gemmer sig i de fremførte data, og på baggrund heraf udvikle unikke og kvalificerede løsninger.

Hvor finder jeg en dygtig og kompetent landinspektør i Århus?

Hvis du leder efter en privat praktiserende landinspektør i Århus eller omegn, kan du med fordel tjekke Landinspektørfirmaet Søren Kieldsen. Landinspektørfirmaet Søren Kieldsen har mange års erfaring inden for såvel landmåler som landinspektør arbejdet. Læs mere på lsp-kieldsen.dk