Det er de færreste, der tænker over, når de ser en murer, at det er et erhverv, der blev startet af munke for over 1000 år siden, fordi vores trækirker ikke kunne rumme så mange mennesker. Der var et ønske om at bygge store kirker, der kunne holde og vise guds storhed, der fik munke fra det sydlige Europa til at rejse til Skandinavien og lære os, hvordan man byggede med mursten.

Munkene fandt hurtigt ud af at vores jord var særdeles velegnet til at lave mursten af og snart var der ønske om almindelige murstensbygninger, som passede bedre til vores omskiftelige klima.

I Ringsted står Skandinaviens ældste murstenskirke Sct. Bernt. Den erstattede en trækirke og var færdig bygget i 1170.

I starten lærte murerne deres fag fra sig og arbejdede side om side med almindelige murer, som de selv havde udlært, men senere som efterspørgselen steg, krævede murerne at de alene skulle arbejde som murere og henviste derefter munkene til udelukkende at arbejde med religiøse emner.

Murerens dagligdag i dag

I dag ser murernes hverdag anderledes ud. Der bliver stadig bygget eller restaureret kirker, men en murere bygger også huse, badeværelser, facader og meget andet. Du kan læse mere her https://www.acsmurer.dk/.

I dag skal du gennemgå en håndværksmæssigt uddannelse på 3,5 år, før du er færdiguddannet murer. Det er en uddannelse, hvor der kombineres skolegang med praktisk arbejde. Du skal have en praktikplads hos et murerfirma. 

I dag arbejdes der efter andre metoder end dem der blev brugt for 1000 år siden, men der arbejdes aktivt for at datidens metoder ikke går i glemmebogen. 

Har du brug for en murer kan du med fordel kontakte mindst 3 inden og bede dem om at komme med et skriftligt tilbud. Efterfølgende kan du så vurdere hvilke et af dem der er bedst.