Når vi mister et menneske som har stået os nær gennem en stor del af livet kan sorgen være vanskelig at bære. Det er helt normalt at man umiddelbart efter et dødsfald føler en trang til at trække sig tilbage fra verden for en stund – måske et par uger – og bearbejde sit tab og savnet af den afdøde.

Desværre er det som oftest i løbet af det første par uger efter dødsfaldet at de mange praktiske opgaver i forbindelse med afvikling af dødsbo, fordeling af arv og gæld, og planlægning af begravelse eller bisættelse skal løses. Og derfor bør du søge hjælp til sidst nævnte hos en dygtig bedemand.

Hvor kan jeg få hjælp til begravelse på Bornholm?

Skal den pågældende begravelse eller bisættelse foregå fra en kirke i et af de bornholmske sogne kan du med fordel anvende Rønne Begravelsesforretning som din bedemand i Rønne.

Rønne Begravelsesforretning dækker ikke udelukkende Rønne, men forestår også planlægning og afvikling af begravelse eller bisættelse i såvel Allinge, Gudhjem, Nexø, Svaneke og Åkirkeby som i Bodilsker, Hasle, Ibsker, Klemensker, Knudsker, Nyker, Nylars, Olsker, Pedersker, Poulsker, Rutsker, Rø, Tejn, Østerlars, Østermarie og Vestermarie.

Du kan således få hjælp til bisættelse af din kære afdøde uanset hvor på Bornholm denne skal foregå – og uanset om der skal foretages en traditionel jordfæstelse eller om den afdøde skal kremeres og urnen skal nedsættes i uindviet jord. Rønne Begravelsesforretning hjælper også gerne med at foranstalte spredning af aske og kan i det hele taget være behjælpelig med alle former for begravelse eller bisættelse uanset trosretning eller øvrige ønsker til ceremoni.

Rønne Begravelsesforretning har igennem mange år hjulpet efterlevende til en værdig og smuk afsked med deres afdøde familiemedlemmer eller venner. Du kan også få hjælp hos de dygtige bedemænd hos Rønne Begravelsesforretning – klik ind på ronnebegravelsesforretning.dk og læs mere