Måske har du tidligere i forbindelse med et dødsfald stiftet bekendtskab med bedemanden. Når et menneske dør, vil bedemanden typisk være blandt de første, som bliver kontaktet. Det er nemlig bedemanden, som skal forestå klargøring af afdøde samt transport af vedkommende mellem hjem, kapel og eventuelt kirke. Den afdøde skal iføres såkaldte ligklæder og lægges i en kiste, som bedemanden også fremskaffer. Og transporten af afdøde må kune foregå i en dertil indrettet rustvogn. Men dette er langt fra bedemandens eneste opgave i forbindelse med et dødsfald.

Hvad laver en bedemand?

Bedemandens arbejde er faktisk temmelig mangfoldigt og varierende. Når du som efterlevende står med hele ansvaret for at arrangere begravelse eller bisættelse, og du måske ikke har det store kendskab til den bye eller det område, i hvilket den afdøde var bosat, kan den lokale bedemand være til stor hjælp.

En bedemand, som opererer i lokal området, vil typisk have god kontakt til præsten og til kirkekontoret i sognet. Dette betyder, at bedemanden hurtigt vil kunne træffe de fornødne aftaler omkring bisættelses eller begravelses ceremonien, og samtidig sørge for, at alle praktiske foranstaltninger er på plads – for eksempel kiste, urne, ligklæder, bestilling af gravsten og så videre.

Samtidig vil bedemanden med sikkerhed kende alt til de restauranter, forsamlingshuse eller gæstgiverier i lokal området, som med kort varsel kan stille lokaler og bespisning til rådighed for gæster til begravelsen. Skal der indhentes begravelses hjælp – for eksempel fra kommunen eller fra den afdødes eget forsikrings selskab eller egen private sygeforsikring – tilbyder bedemanden ofte sin assistance. Og endelig hjælper bedemanden gerne i forbindelse med udfærdigelse af dødsannonce samt indrykning af denne i lokale eller landsdækkende aviser og dagblade.

Står du for at skulle begrave en af dine nærmeste, giver det således god mening at vælge en lokal bedemand. Du kan finde den lokale bedemand i Kalundborg på bedemand-berner.dk