Få hjælp til byggeri hos din lokale entreprenør i Viborg

13 januar 2020 astrid_pedersen

Blandt de mere velrenommerede og ansete entreprenør virksomheder i Viborg og omegn finder vi Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS. Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS hjælper både private og virksomheder med alt arbejde, som er relateret til bygge og anlæg – og gør det med stor special viden og ekspertise.

Hvordan kan Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS hjælpe mig som privat bolig ejer?

Står du som bolig ejere med et byggeprojekt, som involverer kloakering eller støbning af gulv, har du brug for faglærte håndværkere, som har forstand på disse opgaver. Kloakerings opgaver skal ifølge gældende lovgivning udføres af en autoriseret kloakmester – og så kan du lige så godt vælge en entreprenør, som har denne kompetence og kvalifikation.

En sådan entreprenør finder du hos Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS. Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS er, foruden i besiddelse af specialister i alle former for jord og beton arbejde, autoriseret kloakmester, og kan således forestå såvel arbejdet med udgravning til sokkel og støbning af fundament som anlæggelse af kloak og eventuelt nedsivnings anlæg.

Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS – specialister i staldbyggeri

Er du der imod professionel landmand – det vil sige enten svine eller kvæg avler eller specialiseret inden for planteavl og afgrøder – har du andre behov. Her skal du bruge en entreprenør, som kan hjælpe dig med opførelse af staldbyggeri af enhver art.

Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS har mange års erfaring med – og stor ekspertise inden for – opførelse af alle former for landbrugs relateret byggeri, her under kvægstalde, svinestalde, siloanlæg, kornhaller og kyllingehus. Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS arbejder med de mest moderne materialer og efter de mest innovative forskrifter om bæredygtighed, dyrevelfærd og andre former for optimering af produktion og drift.

Har du således brug for en dygtig og erfaren entreprenør i Viborg, som kan forestå dit nye staldbyggeri, kan du trygt kontakte Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS via hjemmesiden kristianhansenaps.dk