Når et dødsfald indtræffer i den nære familie eller omgangskreds, er det – uanset om dødsfaldet var forventet eller kom som et lyn fra en klar himmel – en situation, som er forbundet med store følelser. En person er uigenkaldeligt borte, og man skal tage den sidste afsked.

Dette er uvægerligt en meget bevægende affære, især fordi vi lever i en verden, hvor man altid er i kontakt med hverandre på trods af store afstande. Vi er simpelt hen ikke vant til at sige farvel for evigt. Den sorg og det savn, en sådan afsked medfører, er ganske ubegribelig.

Ingen kan forberede sig på følelserne ved et dødsfald. Man kan blive ganske og aldeles handlingslammet i situationen, og alene have behov for at søge trøst og nærvær hos andre efterlevende. Desværre er der mange opgaver i forbindelse med en bortgang, og de fleste af dem skal løses inden for de første fjorten dage – her under afvikling af begravelse og bisættelse. Og derfor er det en god idé så hurtigt som muligt at tage kontakt til bedemanden i lokal området, idet han eller hun vil kunne være behjælpelig med langt de fleste af disse opgaver.

Hvordan kan bedemanden hjælpe mig med opgaver relateret til bisættelse?

Bedemanden forestår nemlig ikke udelukkende klargøring og kisteilæggelse af den afdøde. Han eller hun kan også kunne assistere i forbindelse med andre opgaver, for eksempel indhentning af begravelses hjælp og midler fra forsikringen, udfærdigelse og indrykning af dødsannonce, og selvfølgelig kontakt til kirkekontoret og præsten i det sogn hvorfra bisættelsen skal foregå. Der ud over vil en bedemand i kraft af sit lokal kendskab have god kontakt til de kroer, gæstgiverier og forsamlingshuse, som kan lægge lokaler til eventuel gravøl eller reception.

Hvis du leder efter en dygtig og erfaren bedemand i Roskilde, som kan hjælpe med disse opgaver, kan du med fordel kontakte begravelseroskilde.dk