Har du brug for hjælp til at planlægge og afvikle begravelse eller bisættelse af din afdøde pårørende? Så bør du opsøge den lokale bedemand.

Hvad er bedemandens opgaver?

Måske forbinder du mest af alt ordet bedemand med den person som lægger den afdøde i kiste og transportere ham eller hende mellem hjem, kapel, kirke og krematorium. Dette er da også blandt bedemandens fremmeste opgaver.

Kisteilægning, klargøring af den afdøde og tilsyn med vedkommende mens han eller hun ligger i kapel forud for begravelse eller bisættelse er vigtige opgaver som skal varetages af en autoriseret bedemand. Men en bedemands opgaver i forbindelse med dødsfald og bisættelse er langt mere mangfoldige.

En bedemand kan for eksempel hjælpe dig med alt papir arbejdet som hidrører fra dødsfaldet. Du kan få hjælp til korrekt og rettidig anmeldelse af dødsfaldet til kommunen hos din bedemand som har professionelt kendskab til denne procedure. Den lokale bedemand kan også hjælpe dig med at indhente begravelses hjælp, enten fra den afdødes hjemstavns kommune eller fra vedkommendes egen private sundheds forsikring.

Bedemanden forestå gerne kontakten til kirken, præsten, kapellet og krematoriet således at selve begravelse eller bisættelses arrangementet kan afvikles efter bogen. En dygtig bedemand kan tilrettelægge en hvilken som helst type arrangement uanset om der er tale om en kremering eller en jordfæstelse, eventuelt i uindviet jord eller på andre begravelses pladser end folkekirkens traditionelle kirkegårde. Og så kan en lokal kendt bedemand altid give en hånd med at få sat en mindehøjtidelighed i stand efter selve ceremonien.

Hvor kan jeg finde en kompetent og erfaren bedemand i Ishøj?

Hvis den afdøde skal bisættes fra en kirke eller et kapel i Ishøj eller nærmeste omegn kan du altid kontakte Svane Begravelse. Svane Begravelse tilbyder bedemands hjælp i Ishøj og Gladsaxe. Du kan læse mere på hjemmesiden svanebf.dk