Få bugt med rotterne med hjælp fra din lokale kloakservice

20 oktober 2019 admin

I mange ejendomme – især i de større byer – forekommer der problemer med ubudne og uvelkomne gæster. Disse gæster har som regel fire ben, en strid pels, en lang hale, og tænder som kan gnave sig igennem det meste. Rigtig gættet: Vi snakker om de upopulære rotter. Og hvor nogle mennesker har dem på loftet, har andre dem i kældre og i kloak systemer, hvor de kan forårsage stor skade.

Slip af med rotteplagen med hjælp fra din lokale kloakmester

Det øjeblik, du opdager de pelsede og firbenede terrorister i din ejendom, bør du øjeblikkelig tage affære. Rotter kan nemlig udrette store skader på ganske kort tid, så det gælder om at begrænse skaden inden for så kort tid som overhovedet muligt. Og rotter formerer sig som – ja, rotter. Dette betyder, at er der først rotter i en ejendom, vil der ikke blive færre – snarere tvært imod.

Derfor er det vigtigt at komme i gang med rottebekæmpelse, oprydning og forebyggende arbejde så hurtigt som det kan lade sig gøre. Til en begyndelse skal du selvfølgelig have fat i en rottefænger, som kan gøre kål på de små kræ. Når selve nedkæmpelsen af rotteplagen er tilendebragt, bør du sørge for, at der bliver ryddet grundigt op efter rotternes hærgen. Eventuelle skade på kloaksystem og rørledninger skal udbedres, og diverse efterladenskaber skal fjernes for at undgå nye gener.

Du kan for eksempel kontakte Lihn’s Kloak – en kloak service virksomhed, som har stor ekspertise inden for såvel oprydning efter som forebyggelse af nye rotte angreb. Som autoriseret kloakmester kan Lihn’s Kloak foretage følgende indgreb, som kan beskytte din ejendom imod rotteplage:

– Forsegling af åbne eller ubenyttede afløbsinstallationer

– Afvikling af ubenyttede rørledninger og montering af metalnet over faldstammer og udluftningsledninger

– Opsætning af rottespære i kloaksystemet

– TV-inspektion af ejendommens afløbsledninger

Du kan kontakte Lihn’s Kloak via https://www.lihn-kloak.dk/