Som husejer eller sommerhusejer er ansvaret for kloakken dit frem til skel og ansvaret overgår til kommunen. Det er vigtigt at du sørger for at dine kloakker er hele og der ikke er en lekage et sted på et af rørene. Da du ikke selv må udføre kloakarbejde, er det vigtigt at du kontakter en autoriseret kloakmester.

 Det kunne f.eks. være en kloakmester i Nordsjælland. Hvis din kloak ikke er rene og uden lekager er det muligt for rotter og andre skadedyr at slippe ind i din bopæl, samtidig vil der også lugte af afføring.

Du må godt selv rense dit afløb i køkkenet og på badeværelset for gammel snavs og hår.

Rens dine tagrender og afløb

I dag hvor det ikke er ualmindeligt at vi får nogle voldsomme skybrud er det ekstra vigtigt at vores kloakker er i stand til at tage i mod den regn der kommer på ganske kort tid. Derfor er det også vigtigt at du får renset dit tag, dine tagrender og afløb for mos og gamle blade og sikre dig at der er adgang til kloakken. Hvis vandet ikke kan sive ned i kloakken vil det finde andre veje. En af dem kan være at trænge ind i dit tag eller kælder og på sigt kan det forårsage skimmelsvamp og i værste tilfælde at dit tag skal udskiftes. 

Få en kloakmester til at tjekke din kloak

Er du i tvivl om hvorvidt der er et hul i din kloak er det vigtigt at du med det samme kontakter en autoriseret kloakmester og får ham til at tjekke. Det gøres ofte ved at der sendes et TV-rør ned som undersøger kloakken. Er der hul eller trænger kloakken til at blive renset vil kloakmesteren kontakte dig og komme med et overslag for hvad det vil komme til at koste.