Brug af kloakservice i Silkeborg

05 april 2020 lotte_hindsberg

Er du den heldige ejer af et sommerhus eller et helårshus, har du også ansvaret for den del af kloaksystemet, der er indenfor skel. Det er vigtigt at vores kloaksystemet fungere optimalt, da det har stor betydning for vores almene sundhed. Vores kloaksystem som vi kender det i dag er relativt nyt. Kun omkring 150 år gammel og det er endnu ikke landsdækkende. De mere isoleret huse og sommerhusområder mangler stadig at blive tilkoblet kloaksystemet. I stedet har de som regel en form for tank, som så med jævne mellemrum skal tømmes. Bor du i omegnen af Silkeborg, kan du lede efter en kloakservice i Silkeborg, hvis du har brug for at få din tank tømt.

Få en TV-inspektion af din kloak

Hvis du er en del af kloaksystemet og er i tvivl om hvorvidt den fungere optimalt eller der kommer en ram lugt, som kan betyde at der eget hul et sted i kloakken, skal du ringe til en autoriseret kloakmester og få ham til at foretage en TV-inspektion af kloakken. Du må ikke selv foretage dig at undersøge og rense kloakken. En TV-inspektion vil afsløre, om der er et hul eller en forstoppelse, der så skal spules rent. Det kan også vise sig, at du måske har rotter og så skal kommunen have besked, så de kan komme og sætte fælder op. Det er gratis at få en rottebekæmper ud.

Dagens vejr og gode kloakker

I dag hvor vi har et mere ustadigt vejr, hvor vi oftere og oftere og på kort tid får store regnmasser, er det vigtigt at kloakkerne er i stand til at modtage vandet og det kan de ikke, hvis de er tilstoppet. Hvis vandet ikke kan komme ned i kloakken, vil vandet i stedet kunne ende i husets kælder eller loft. Husk også at rense tagrender og afløb.